Vores klode flyder med plastik hvilket er alarmerende. Vi har i årtier forbrugt alt for meget plastik på verdensplan, og det er der heldigvis ved at blive ændret ved nu. Overalt i verden igangsættes initiativer til at komme det store forbrug af plastik til livs. Flere interesseorganisationer har længe prøvet at råbe verdens befolkninger og politikere op, og endelig ser det ud til at være lykkedes.

Alt skal omtænkes

Hele vores måde at leve på skal ændres, hvis vi skal sikre at der fortsat kan leve mennesker her på jorden. Og det skal der, for det skylder vi de kommende generationer. Derfor er det vigtigt, at vi tænker i nye bæredygtige løsninger, faktisk skal alt så at sige sprænges i atomer for igen at blive sat sammen til den nye verden. Den gamle måde at leve, producere og forbruge på er slut, det må vi se i øjnene. Fremtiden ser spændende og anderledes ud for os.