Man kommer ikke udenom at der er mange andre mennesker ude i den store hvide verden, som ser og opfører sig meget anderledes end det man kender til selv. Det er ikke noget man skal skræmme sig af, og nogle gange vil man komme ud for at man møder nogle mennesker som man måske ikke helt er på side med, set i forhold til hvordan den person lever sit liv. Der er rigtig mange forskellige traditioner, normer og så videre som lever igennem de mange forskellige kulturer der eksistere i dag. Der er nogle som ikke kan acceptere at der er nogle som lever et anderledes liv end de gør, og det er alt andet lige også bare noget man skal gemme for sig selv, eller gemme helt væk hvis det er man har det på den måde. For det er ikke noget der hører hjemme i den tidsalder vi lever i dag overhovedet ikke.