I efterhånden mange år har teknologien rykket mange grænser, og det er alt andet lige også noget som har ændret på mange ting igennem tiden. Hvis man kigger på sådan noget som fyrtårne er det ikke rigtig noget som man ser så meget til mere, og det er der også en simpel forklaring på. Det er blot fordi det ikke er noget man bruger så meget mere, for både kan godt selv tjekke hvor der er land i dag. Det er alt andet lige noget, som man bruge tilbage i tiden for at oplyse folk ude på vandet som kom i båd eller skib, at man var tæt på land og så videre. I dag har man nok teknologi ombord på sådan en båd til, at man kan finde skatte på bunden af havet. Så det er alt andet lige også noget som har gjort en ende på fyrtårne, og nu er det bare noget som står tilbage for historiens skyld.