Danmark er globalt set kendt for nogle af deres afgrøder. I Danmark dyrker vi rigtig mange afgrøder taget vores lille størrelse i betragtning. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, at vi har de rigtige forhold det kræver, for at få nogle gode afgrøder. Men derudover er de danske afgrøder også en vigtig eksportvare for de danske landmænd, som lever at hvad de selv kan dyrke på markerne.

Et gammelt landbrugssamfund

Danmark har historisk set været et landbrugssamfund i mange år tilbage. Det er blandt andet også derfor, at mange bønder har så meget viden inde for, hvordan man får de bedste muligheder med de forhold vi har herhjemme. For mange er det en tradition, som er gået igen igennem årtier af familier som har arbejdet inden for landbruget og derved er blevet eksperter.